สนพ.หนองคาย ร่วมบรรยายภารกิจในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองคาย

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๓
วันที่ 8 เม.ย. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองคาย ร่วมบูรณาการแรงงานนอกระบบในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
สนพ.หนองคาย ร่วมบรรยายภารกิจในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองคาย
สนพ.หนองคาย ร่วมบรรยายภารกิจในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด