เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2564

ศุกร์ ๐๙ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๔๘
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ, นายอารภัฏ สังขรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และอัตราจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 0.50 บาทต่อหุ้น รวมแล้วเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลทั้งปี 0.60 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 71% ของกำไรสุทธิ พร้อมสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 17% และทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ฉายภาพธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2564 สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯพร้อมเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ณ ชั้น 20 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด