ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 "โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร"

ศุกร์ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๓
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE

SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50

#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

หัวข้อ "โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร"

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Join Zoom Meeting zoom.us/…kc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605

Passcode: 1234567

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด