ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ จัดงาน "PSU Bazaar Learning Marketplace" เปิดเวทีกูรูถ่ายทอดองค์ความรู้ หนุนร้านค้าสู่โลกออฟไลน์ สร้างยอดขายแตะ 1 ล้าน

จันทร์ ๑๒ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๔
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้วยประยุกต์ใช้นำเทคโนโลยี จัดงาน "PSU Bazaar Learning Marketplace" เปิดเวทีนำกูรูจากหลากหลายวงการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธุรกิจ พร้อมโชว์ความสำเร็จการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ นำผู้ประกอบการ "PSU Bazaar" สร้างรายได้แตะ 1 ล้านบาท

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ ด้วยนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยได้จัดงาน "PSU Bazaar Learning Marketplace" เปิดโอกาสบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในวันที่ 18 -21 มีนาคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ สเตชั่น ซีสเต็ม, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), Weparty Ballloon และ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม ม.อ.มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มสมาชิก "PSU Bazaar" จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย และนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ การสาธิตทำอาหาร "Enjoy Fusion Food" โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส), Talk show : "Proud to TIKTOK" โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) และ "Global life อินเตอร์ไว้ไม่ตกเทรนด์" โดย คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) เป็นต้น พร้อมกับเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC - Global Affairs and Corporate Communication Center) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะสากลขององค์กร บุคลากร และนักศึกษา และส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ 5 วิทยาเขต รวมทั้งเป็นสื่อกลางการนำเสนอข่าวสาร ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต โดยการจัดงาน "PSU Bazaar Learning Marketplace" ผู้ประกอบการในตลาดออนไลน์ "PSU Bazaar" มียอดขายร่วม 1 ล้านบาท จากปัจจุบันมีสมาชิก 50,000 ราย

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ม.อ.เป็นมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มตลาดออนไลน์ "PSU Bazaar" ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ผู้มีอุปการคุณ โดยได้สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคม และตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา: เอ็มที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด