ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น

ศุกร์ ๑๖ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗
นายกริช อัมโภชน์ (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) กรรมการในฐานะผู้ก่อตั้ง และนายวิศาลท์ บูรณสันติกูล (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไมโครลิสซิ่ง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51,425,000 บาท ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2564 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ รวมทั้ง อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด