รพ.หัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพคนที่คุณรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุ

พฤหัส ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๒๘
เนื่องในวันผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหัวเฉียวห่วงใยสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก จึงได้จัดชุดตรวจสุขภาพเพิ่มความสมบูรณ์ให้ร่างกายแข็งแรง สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564
รพ.หัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพคนที่คุณรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด