มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจ "การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

พฤหัส ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๒
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 15 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจ "การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย " โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า นักธุกัรกิจ หอการค้าไทย มี ความกังวลเรื่อง ไม่มีวัค๙ีนโควิดตามแผนที่วางไว้ มากถึง ร้อยละ 91.67 ลองไปก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อและไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 89.19 และเป็นห่วงเรื่อง การ Lockdown มากถึงร้อยละ 78.38 และมีทัศนะต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในเมื่อเทียบกับโควิดระลอกที่ผ่านมาก 2 รอบ คิดว่า เศรษฐกิจโดยรวมแย่ลง มากถึง ร้อยละ 48.65 และนอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ่อรัฐบาล ได้แก่อยากให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนร่วมกับภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ และอยากให้รัฐบาลต้อใงเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม พร้อมกำหนดและออกมาตรการห้ครอบคลุมกับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจ การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจ การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด