บริษัท สยามวินอินดัสทรี จำกัด รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ศุกร์ ๒๓ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๒๐
นางสาวชลธิชา มหัทธนารักษ์ และ นายสมพงศ์ ปุญญอรุณพงศ์ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สยามวินอินดัสทรี จำกัด รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

ณ สำนักงานออฟติมอล กรุ๊ป สาขาบางปู โดยมี นางสาวอารีย์รัตน์ บุญลลิต  เป็นผู้มอบใบรับรอง และได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบ ISO 9001 จากบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารและพนักงาน จากกลุ่มบริษัท ออฟติมอล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีนี้ด้วย

มาตรฐานการรับรอง Certificate Number : FS 741697 ภายใต้ Scope การรับรอง : ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น เคมีบำบัดคุณภาพน้ำ และเคมีภัณฑ์ในการเกษตร

The manufacturing of industrial chemicals for Lubricating oil, Water treatment and Agriculture chemicals.

ที่มา: เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด