สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๐๒๑ ๐๘:๔๙
 ประกาศรับสมัครฝึกอบรมฟรี!!
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมงฝึกอบรมทุกวันอาทิตย์ ที่ 4,11,18,25 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ และทักษะฝีมือในการเลือกใช้ และบำรุงรักษาจักร และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ได้ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถ สร้างแบบตัดเย็บ และตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นได้  อีกทั้งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ทำงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานตัดเย็บเสื้อผ้าหรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยผู้สนใจสมัครฝึกอบรมได้ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสมัครฝึกอบรมช่องทางสมัครออนไลน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034 - 717 585 หรือ 034 - 711 284 หรือช่องทาง Inbox facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เลขที่ 190 ม.3 (ซอยอิน-จัน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด