ก.แรงงาน ลุยสู้โควิด-19 พัฒนาสุดยอดฝีมือด้านสินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๓
ก.แรงงาน ลั่น! ไม่หวั่นโควิด-19 ประกาศคัดสุดยอดฝีมือเทรนด้านสินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดนรองรับธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต
ก.แรงงาน ลุยสู้โควิด-19 พัฒนาสุดยอดฝีมือด้านสินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังคงเดินหน้าพัฒนายกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดกพร. ได้ใช้แนวทางประชารัฐของรัฐบาลร่วมมือกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอันตราย (HASLA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขานี้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการเติบโต ทั้งด้านการค้าการลงทุน และธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับสมาร์ตเทคโนโลยีเพื่องานขนส่งสินค้าอันตราย อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับป้องกันอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดทำและการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การบรรทุก ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานขนส่ง การจัดเก็บวัตถุอันตราย และการขนส่งข้ามแดน การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Drill) การศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง การวัดและประเมินผล ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง เน้นกลุ่มเป้าหมายจบป.ตรีหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับป.ตรี ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทในเครือสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอันตรายในตำแหน่งผู้ควบคุมระบบ GPS ผู้ควบคุมและบริหารการขนส่ง นักวางแผนงานขนส่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ควบคุมคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เป็นต้น

"ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 28 ปี เป็นผู้ว่างงาน ย้ำต้องจบป.ตรีหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับป.ตรี สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.hasla.or.th หรือโทรสอบถามที่ 089-788-2134" อธิบดีกพร. กล่าว

ที่มา: กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ลุยสู้โควิด-19 พัฒนาสุดยอดฝีมือด้านสินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด