ผู้ถือหุ้น WHA ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.0635บาท/หุ้น

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๔:๒๙
เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (กลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ0.0635 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 950 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด