สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมและเข้าให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๘
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 สนพ.จันทบุรี ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของ หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หลักสูตร 36 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 6 ชม. มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน 2. ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 แก่ หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช โดยในครั้งนี้เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ
สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมและเข้าให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
  • ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ และการจัดทำรายงานปัญหา
  • ศึกษาภาพรวมธุรกิจสำหรับการจัดทำ SWOT
  • ศึกษาปัญหาเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการร่วมกับพนักงาน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมและเข้าให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด