สนพ.จันทบุรี ออกตรวจติดตาม สปก. ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘
สนพ.จันทบุรี ดำเนินการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจเซลล์แอนด์เซอร์วิส พบว่า สถานประกอบกิจการ มีการจ้างงานลูกจ้างที่มีบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน 2. บริษัท เดอะเบสท์ 1 อิเล็คทริค ซิตี้ จำกัด พบว่า สถานประกอบกิจการ มีการจ้างงานลูกจ้างที่มีบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 7 คน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 2 คน 3. บริษัท จันทบุรีโทรทัศน์บริการ จำกัด พบว่า สถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีการจ้างงานลูกจ้างที่มีบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 7 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 5 คน
สนพ.จันทบุรี ออกตรวจติดตาม สปก. ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด