SVL Group หนุนช่วยภาครัฐ "สู้ภัย COVID-19

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๗:๕๙
ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดง
SVL Group หนุนช่วยภาครัฐ สู้ภัย COVID-19

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้กับนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการ "ตั้งจุดคัดกรองเพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)"

โดยมีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 14 จุด กระจายในพื้นที่อำเภอบางสะพาน หลัง 17.00 น. ของทุกวัน       มีท่านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทีมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส. ของอำเภอบางสะพาน ทีม รพ.สต. และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ซึ่งเป็นพลังจิตอาสาในพื้นที่ด้วยความเสียสละออกมาปฏิบัติหน้าที่ประจำแต่ละจุด  เพื่อตรวจสอบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านเข้า-ออก ชุมชนในแต่ละจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดร่วมต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เพื่อให้พี่น้องชาวบางสะพานปลอดภัยจากเชื้อไวรัสที่กำลังระบาด"  อยู่ในตอนนี้

ทั้งนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้ลงพื้นที่ทุกวัน เพื่อออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกจุด ด้วยความห่วงใย และขอความร่วมมือให้ชาวบางสะพานร่วมใจ หยุดเชื้อ ดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ที่ผ่านมา เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ คุมเข้มออกมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อ.บางสะพาน อย่างต่อเนื่อง และขอร่วมส่งกำลังใจ ต้านภัยสู้กับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ไปกับพี่น้องชาวบางสะพาน พร้อมส่งตัวแทนทีมจากชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ภาพที่เห็นในวันนี้ คือ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือ ความใส่ใจซึ่งกันและกันในพื้นที่ อ.บางสะพาน แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ และขอส่งกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ รวมถึงขอร่วมให้กำลังใจกับผู้ป่วยทุกคน เราจะรวมพลัง "ฝ่าวิกฤต สู้ภัย COVID -19" ไปด้วยกันด้วยความรัก ความห่วงใย"

ที่มา: SVL Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด