NT มอบ 3,000 ซิม สนับสนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๓
นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบซิม my จำนวน 3,000 ซิม แก่ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขเศรษฐกิจของตำบลได้แบบพุ่งเป้า อาทิ การยกระดับ OTOP และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
NT มอบ 3,000 ซิม สนับสนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด