อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๔
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมซึ่งจัดเป็นการประชุมทั้งแบบออนไลน์และพบกันภายในห้องประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ วาระการประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบของ KKU Academy ประกอบไปด้วย Learning Management System (LMS), KKU Production House teams, Outcome-based Courses และ Structure and Management of KKU Academy อันเป็นแนวคิดในการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อการเตรียมการและแผนการ ไปสู่การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง KKU Academy เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บรรลุวัตถุประสงค์อันจะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก
อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด