ดีอีเอส ร่วมประชุม APPU ผ่านระบบ Online Conference ติดตามผลงาน APPC ประจำปี 2563

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุม APPU ผ่านทาง Online Conference ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ  รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC) ประจำปี 2563 ,การดำเนินงานของ APPC รวมทั้งแผนธุรกิจของ APPC ในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมตามแผนธุรกิจของ APPC ในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเกี่ยวกับ หลักสูตร/การฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม  เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการฝึกอบรมของ APPC ในการนี้ ทาง APPC ได้พัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรผ่านทางออนไลน์ขึ้น ประกอบด้วย หลักสูตรปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพิเศษ จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ประเทศสมาชิกมีการเตรียมความพร้อม การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่วิทยาลัยกำลังจัดหลักสูตรขึ้น ส่วนการฝึกอบรมภายนอก ETP ได้กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศหรือกลุ่มประเทศเฉพาะ ทำให้สามารถฝึกอบรมผู้คนได้จำนวนมากขึ้น  สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ วิทยาลัยจะใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าและให้สมาชิกได้มีการเชื่อมต่อกับชุมชนไปรษณีย์
ดีอีเอส ร่วมประชุม APPU ผ่านระบบ Online Conference ติดตามผลงาน APPC ประจำปี 2563
ดีอีเอส ร่วมประชุม APPU ผ่านระบบ Online Conference ติดตามผลงาน APPC ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด