กทม. ฉีดพ่นยาทำความสะอาดตลาดนัดจตุจักรหลังพบ รปภ.เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๘
นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรติดเชื้อโควิด-19 และขอให้ กทม.ปิดตลาด เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคว่า จากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจึงให้เข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อสังเกตอาการตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ค้าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน โดยได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้แจ้งผลการตรวจให้ทราบ ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรที่มีความเสี่ยงไม่ให้ปกปิดข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยฉีดพ่นยาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ค้าขายของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งปกติตลาดนัดจตุจักรจะล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำเมื่อหมดเวลาทำการค้าของทุกวันและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อาทิ ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดคัดกรองประตูทางเข้า-ออก จุดบริการล้างมือพร้อมแอลกอฮอล์เจล กำหนดการเว้นระยะห่าง เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส จัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาด

ที่มา: กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด