เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนน้ำดื่มร่วมสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จันทร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๒๒
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นางสาวศตกมล วรกุล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน 2,500 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ (ขวาสุด) ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 และสนับสนุนการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด