iiG ห่วงใยพนักงาน มอบความอุ่นใจ ด้วยประกัน COVID-19

พุธ ๑๒ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๖
บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ห่วงใยพนักงาน มอบความอุ่นใจด้วยประกัน COVID-19 เป็นปีที่ 2 พร้อมนโยบาย Work from Home ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
iiG ห่วงใยพนักงาน มอบความอุ่นใจ ด้วยประกัน COVID-19

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมีความเดือดร้อน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดทำ กรมธรรม์ประกันภัยไวรัส COVID -19 มอบให้พนักงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในความเติบโตก้าวหน้า เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

"นอกนี้ บริษัทฯ ได้ออกนโยบาย Work from Home อีกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินงานและให้บริการลูกค้า กลุ่มบริษัทยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ เนื่องจากรูปแบบการทำงานปกติของกลุ่มบริษัทนั้น มีความยืดหยุ่น เป็น Mobile Workforce จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้" นายสมชาย กล่าว

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด