สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

พุธ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๙
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้า ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 -14 พฤษภาคม 2564 ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจจำนวน 20 คน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางในการหารายได้และสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด