มจธ. และบริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

จันทร์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๕
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แช่เตีย อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ กับ บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท ชิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค จำกัด โดยนายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจทำการแทน ในการนี้ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และ รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยผ่านโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างบุคลากร มจธ. กับ บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด
มจธ. และบริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด