สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20 คน

อังคาร ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๕
นายพูลโชค  โตประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี)  ได้เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน

ผู้สนใจต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด