พช. พร้อมด้วยสภาสตรีฯ เตรียมเซ็น MOU ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย

ศุกร์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๒
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่น" เพื่อร่วมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย และสนับสนุนการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในท้องถิ่น ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จ.กำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด