'ซีวิลเอนจีเนียริง' เดินหน้าตอกเสาเข็มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ภายใต้สัญญา 4-7

จันทร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๗
'ซีวิลเอนจีเนียริง' ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 50 ปี เดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ภายใต้สัญญา 4-7 ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร ชูประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรและความพร้อมด้านโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ เพื่อส่งมอบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในระยะเวลาที่กำหนด หวังช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟความเร็วสูงไทย-จีน ภายใต้สัญญา 4-7 ช่วงสระบุรี-แก่งคอย รวมมูลค่างาน 8.56 พันล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่บริษัทฯ เคยรับงานมา โดย CIVIL จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างทางรถไฟเป็นทางยกระดับระยะทาง 12.99 กิโลเมตร งานสถานีสระบุรี งานซ่อมบำรุงทางจำนวน 1 แห่ง งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 1,080 วัน

ทั้งนี้ CIVIL ได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อเข้ามาบริหารจัดการด้านงานก่อสร้าง ด้วยทีมงานบุคลากรที่มีองค์ความรู้และความสามารถในงานโยธา รวมถึงการนำเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย และมีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดสระบุรี เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านระยะเวลา ความปลอดภัยและส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของไทย และสามารถใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายระบบรางกับประเทศต่างๆ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส 1 ภายใต้สัญญา 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินงานก่อสร้างโดยได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 70% และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนดเช่นกัน

"เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในระบบรางให้แก่ประเทศไทยในระยะยาว จากการนำศักยภาพของ CIVIL เข้าไปดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เฟส 1 จำนวน 2 โครงการ ที่มีมูลค่างานรวมกันมากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย ที่จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนที่ดีขึ้น" นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด