มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ

ศุกร์ ๐๔ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๒:๐๑
ฯพณฯ ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องความดันลบ (NPU) จำนวน 21 ห้อง จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 43 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สำหรับใช้ในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งห้องความดันลบนี้ ออกแบบโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะถูกส่งมอบไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

โอกาสนี้ นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (HFNC) แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วด้วย

ที่มา: สถาบันพระปกเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด