ม.หอการค้าไทย รับมอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยบาล

จันทร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๒
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบเครื่องดื่มจับเลี้ยงไท่ เป่า หลง สมุนไพรแท้ 100% เครื่องดื่มสำหรับวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ มูลค่า 50,000 บาท จาก คุณนิรมล รุจิราโสภณ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำไปให้แก่อาสาสมัครของศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย และในโอกาสนี้ได้ รับมอบกระดาษสำนักงานและหน้ากากอนามัย จาก คุณวนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์ ผู้แทน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ที่มอบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ม.หอการค้าไทย รับมอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยบาล
ม.หอการค้าไทย รับมอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด