ตรวจโควิดเชิงกรุกที่ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ถึง 6 มิ.ย.นี้

จันทร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๒๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ให้ความสำคัญต่อนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล และคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เปิดรั้วมหาวิทยาลัยให้ทาง กรุงเทพมหานคร จัดตั้งหน่วยบริการตรวจโควิด 19 เชิงรุก โดยมี ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มบส. พร้อมบุคลากร  และเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกคอยให้การสสนับสนุน โดยประชาชนในเขตธนบุหรีเหนือที่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงติดไวรัสก่อโรคโควิด 19 สามารถ เข้ารับบริการตรวจได้ที่จุดบริการ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการต้องเตรียมบัตร ประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนมาด้วย สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 08-3036-7646 หรือ 08-5047-2466 และเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย หลังปิดให้บริการในแต่ละวัน นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร จะนำทีมสาธารณสุขเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อรอบบริเวณ มบส.
ตรวจโควิดเชิงกรุกที่ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ถึง 6 มิ.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด