ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

พุธ ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๓
เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ทอผ้าจังหวัดนครราชสีมา ร้านฅญาบาติก อำเภอปักธงชัย ที่ได้ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการออกแบบ เทคนิค การนำกาวกั้นเทียนเขียนเป็นรูปร่างบนผืนผ้า "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"
ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กลุ่มทอผ้า "ฅญาบาติก" ได้รับความกรุณาจากคุณธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และทีมนักออกแบบแฟชั่นในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมวางแผนออกแบบการพัฒนาเทคนิคการทอ และการเขียนบาติก โดยเน้นสืบทอดลายโบราณประยุกต์ให้เกิดความโมเดิร์นและทันสมัย สำหรับเป็นต้นแบบในการทำผ้าบาติกลายพระราชทานต่อไป

โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการทอผ้าพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" โดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ ตลอดจนนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด ไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และขยายผลไปสู่กลุ่มทอผ้าอื่นๆ ทั่วทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ใช้เทคนิคการทอผ้าลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 42 กลุ่ม มียอดจำหน่ายจากการทอผ้าลายดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,567 ผืน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,642,650 บาท       

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด