สคช. ถก ภูเก็ต ใช้มาตรฐานการันตีความสามารถให้กับบุคลากร สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว โมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

พฤหัส ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๐:๓๙
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมหารือผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ 20 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รองรับโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ที่จะดีเดย์ 1 กรกฎาคมนี้

ดร.นพดล ได้ยืนยันความพร้อมให้การรองรับคนในอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเร่งด่วนที่รองรับการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องผู้ให้บริการในโรงแรมที่พัก ผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผู้ประกอบการนำเที่ยว รวมทั้งเสริมสวย ซึ่งเป็นอาชีพด่านหน้าที่นักท่องเที่ยวจะเข้าใช้บริการ และ สคช. มีเครื่องมือ รวมทั้งองค์กรรับรองฯ พร้อมปูพรมทำการประเมินเพื่อให้การรับรองคนในอาชีพได้ ประกาศนียบัตร ป้ายการันตีมืออาชีพที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐจะเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญที่ยืนยันว่าผู้ให้บริการ ดำเนินการตามหลักมาตรฐาน ความสะอาด และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้

ด้านนายปิยพงศ์ ได้ให้ความสนใจ พร้อมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากคนในอาชีพได้รับการการันตี เพราะจะเกิดประโยชน์กับภาพรวมในจังหวัดภูเก็ตจริงๆ และหลายอาชีพสอดคล้องกับแผนสร้างความเชื่อมั่นตามโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ก็จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นได้ และด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเที่ยว อาจต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อการรับรองคนในอนาคต ซึ่งทางจังหวัดจะได้เร่งหาข้อสรุปกลุ่มอาชีพเพื่อให้การรับรองคนในอาชีพโดยเร่งด่วนต่อไป

ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บอกว่า มีการแบ่งกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวไว้ถึง 13 กลุ่มอาชีพ หากผลักดันให้เกิดการประเมินได้ก็นับเป็นการคุณค่าให้กับคนในอาชีพ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขาได้ในอนาคต ที่สำคัญหลายประเทศเริ่มใช้วิธีการเอาอายุงานไปปรับเป็นวุฒิการศึกษาในบางวิชา หากเราพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของทั้งประเทศด้วย

ที่มา: เก็ทไอเดีย มีเดีย พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด