ม.พะเยา เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

พฤหัส ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๘
โอกาสสุดท้าย ม.พะเยา เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 64 โดยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ในเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
ม.พะเยา เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร)

สมัครได้ทาง admission.up.ac.th/…in.aspx

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด