เครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในองค์กร คว้ารางวัลโครงการ "ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ"

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๓
นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร รับมอบเกียรติบัตร รางวัล Active Participation Award ในโครงการ "ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ประจำปี 2563" จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนบนถนนวิภาวดีฯ ที่มุ่งมั่นจัดการขยะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ด้วยแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน ภายใต้โครงการ "Betagro Eco Living Through Self Sustainability" ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ "ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ" เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและหน่วยงานที่ตั้งบนถนนวิภาวดีฯ ร่วมมือบริหารจัดการขยะภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณพิจารณาจากการเข้าร่วมการประเมินองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

ที่มา: เบทาโกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด