นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน อย่างเต็มระบบที่ศูนย์บริการวัคซีนกลางบางซื่อ

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๔๔
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน อย่างเต็มระบบที่ศูนย์บริการวัคซีนกลางบางซื่อ   
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน อย่างเต็มระบบที่ศูนย์บริการวัคซีนกลางบางซื่อ

เร็วๆ นี้ (7 มิ.ย.64)  ที่สถานีกลางบางซื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างเต็มระบบวันแรกที่ศูนย์บริการวัคซีนกลางบางซื่อ มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เอ็นที พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับ รัฐบาลมีเป้าหมายฉีดวัคซีนแบบปูพรมในกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้อย่างน้อย 5 ล้านคนหรือ 70% ของประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ภายใน 2 เดือน เอ็นที ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญนี้ โดย เอ็นที ได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 400 เครื่อง พริ้นเตอร์ 50 เครื่อง เครื่องอ่านบาร์โค้ด ระบบสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมเจ้าหน้าที่ IT Support เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานบุคลาการทางการแพทย์และบุคลากรงานสนับสนุนต่างๆ นอกจากนี้ เอ็นที ยังได้จัดส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนงานบริการเพื่อให้วาระการฉีดวัคซีนแห่งชาตินี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเริ่ม 7 มิ.ย.64 จนถึงสิ้นปี 2564 เวลา 09.00 - 20.00 น.

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน อย่างเต็มระบบที่ศูนย์บริการวัคซีนกลางบางซื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด