ม.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๔๙
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ พร้อมด้วยนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ม.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์

โดยครั้งนี้อธิการบดีได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน GE เน้นการจัดหลักสูตรหลักสูตร Non-degree เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การทำกิจกรรมหรือโครงการที่ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) สร้างความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเรื่องการร่วมกันดูแลให้เด็กออทิสติกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ UP Product จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบันทึกภาพนิ่งร่วมกัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด