วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙
ในวันพุธที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กอรมน. ,ตม.จว.แม่ฮ่องสอน และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการแจ้งแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ สวนส้มไทยเสรี และ กุงคุณลุง
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด