วันที่ 10 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๐
วันที่ 10 มิ.ย.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน กอรมน. ,ตม.จว.แม่ฮ่องสอน และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการแจ้งแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บริษัท กิตติกร ๙๙๙จำกัด (PTปางหมู) และ บริษัท บ้านแก้ว อินเทอร์เน็ต จำกัด (สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด