สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 10 -11 มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมจำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด