เขตบางเขน มอบน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม-ศรีปทุม

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๑
วันที่ 14 มิ.ย.64 สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มอบน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ 4 ลัง และ ดีนี่ คิดส์ เจลล้างมือไม่ใช้น้ำจำนวน 12 ขวดใหญ่ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลาการทางการแพทย์ อาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจดอทคอม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบ ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เมื่อเร็วๆนี้ ขอขอบพระคุณ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
เขตบางเขน มอบน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม-ศรีปทุม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เขตบางเขน มอบน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม-ศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด