สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี รับสมัครผู้สนใจอบรม "หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ"

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๐๗
*****สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 55-59 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น*****
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี รับสมัครผู้สนใจอบรม หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วันเกษียณ ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

ฝึกอบรม 2 รุ่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 3233 7607 ต่อ 902 หรือ 08 7154 6195 หรือ 08 4733 5930

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด