สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ประกอบกิจการ SME

อังคาร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๐๖
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นายรัตนพล ชุนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนักเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 การจัดประชุมผู้ประกอบกิจการ SME เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ของกลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ประกอบกิจการ SME
สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ประกอบกิจการ SME

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด