บมจ.ทีเอสอาร์ ได้การรับรองมาตรฐาน GHP ยกระดับเครื่องกรองน้ำสู่คุณภาพระดับสากล

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๖
นายวัชรินทร์ วัชรธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน GHP : Good Hygiene Practices จาก นางศรีประไพ ปาจรียานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกระบวนการบรรจุสารกรองของเครื่องกรองน้ำดื่ม ตอกย้ำถึงคุณภาพเครื่องกรองน้ำของ TSR ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
บมจ.ทีเอสอาร์ ได้การรับรองมาตรฐาน GHP ยกระดับเครื่องกรองน้ำสู่คุณภาพระดับสากล

สำหรับข้อมาตรฐาน GHPs version 5 เป็นฉบับใหม่ล่าสุด ของ Codex สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยถือเป็นเป็นมาตรการและสภาวะพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ในผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และรับรองว่าอาหารที่ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคนั้น สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน

ที่มา: บียอนด์ โซลูชันส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด