สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)

ศุกร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๐:๑๔
นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมสาขา การจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูปจากสัตว์น้ำ ให้กับกลุ่มชุมชนบางครก เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564 ณ วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด