ธนาคารกรุงเทพ มอบน้ำดื่ม 90,000 ขวด บริการประชาชน-บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ สนับสนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๖:๔๘
ส่งมอบความห่วงใย- ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวคณารัฏฐ์ กิตติโรจนาธรรม ผู้จัดการภาคนครหลวง 3 สายลูกค้าบุคคล (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 90,000 ขวด แก่ นางวรรณา เพิ่มสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส (ที่ 2 จากขวา) และนางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด (ขวาสุด) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สำหรับนำไปใช้บริการประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกับสมาคมค้าปลีก หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวงกว้าง เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพในฐานะ "เพื่อนคู่คิด" พร้อมเคียงข้างคนไทยเพื่อร่วมเผชิญกับวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ โดยเฉพาะการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้สถานการณ์ที่ยากลำบากครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด./

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด