ตลาดฯ รับทราบ W' ลดพาร์ล้างขาดทุนสะสม-แก้ไขเครื่องหมาย C ไม่กระทบต่อจำนวนหุ้นแต่อย่างใด

อังคาร ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W โดยนาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แย้มข่าวดีหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนและลดทุนชำระแล้วจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 15 บาท เป็น 1 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต ตามที่ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้เมื่อ 22 มิ.ย. 64 โดยการดำเนินการข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯแต่อย่างใด (กล่าวคือ หุ้นในพอร์ทของผู้ถือหุ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือราคาอัตโนมัติ) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญเพื่อแก้ไขเครื่องหมาย C ซึ่งจะเห็นผลดีในระยะยาวหลังออกงบไตรมาส 2/64 ทั้งนี้การลดพาร์กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ตลาดฯ รับทราบ W' ลดพาร์ล้างขาดทุนสะสม-แก้ไขเครื่องหมาย C ไม่กระทบต่อจำนวนหุ้นแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด