สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 26/4(2)

พฤหัส ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๐๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 26/4(2) วิทยาลัยเทคนิคเลย สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีนางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมสังเกตการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด