เอ็ม บี เค มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้กรมขนส่งทางบก สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศุกร์ ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๗
นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า ( ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาว ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) ร่วมมอบน้ำดื่มเอ็ม บี เค จำนวน 10,000 ขวด ให้กับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีนภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อวันก่อน
เอ็ม บี เค มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้กรมขนส่งทางบก สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด