ดั๊บเบิ้ล เอ มอบสิ่งของช่วยเหลือสถาบันราชานุกูล

จันทร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์กระดาษและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ "Double A Care" ให้กับสถาบัน ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ ออทิสติก และดาวน์ซินโดรม โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุววรรณโพธิ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นผู้รับมอบ
ดั๊บเบิ้ล เอ มอบสิ่งของช่วยเหลือสถาบันราชานุกูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด