เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รับรางวัล Best Capital Markets Brokerage South East Asia 2021

อังคาร ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๔๖
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล "Best Capital Markets Brokerage South East Asia 2021" ซึ่งเป็นโบรกเกอร์แรกและโบรกเกอร์เดียวของไทยที่ได้รับรางวัลจาก CFI.co Awards (Capital Finance International Awards) สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ด้านเศรษฐกิจการเงินชั้นนำและมีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร โดยมีเกณฑ์ตัดสินจากความเป็นผุ้นำในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริการลูกค้า การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รางวัลนี้ย่อมพิสูจน์ว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นด้าน ESG ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลไปเมื่อเร็วๆ นี้
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รับรางวัล Best Capital Markets Brokerage South East Asia 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด