บอร์ดบีโอไอเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๑๘
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) โดยที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงมาตรการและประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน เพื่อเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ยกระดับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ปรับเงื่อนไขกิจการ IBC/TISO พร้อมอนุมัติให้การส่งเสริมแก่กิจการลงทุนขนาดใหญ่ด้านพลังงานไฟฟ้ามูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้
บอร์ดบีโอไอเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด