SA หุ้นแกร่งคว้า ESG Emerging ประจำปี 2564

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๖
คุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่ SA ได้รับคัดเลือกเป็น "บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน" ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังแสดงให้เห็นถึงการมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างคุ้มค่า โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด